Fastighetspant

Fastighetspant är en viktig del av säkerhetsarrangemanget för lån som involverar fastigheter. När en fastighet belånas, intecknas den hos Lantmäteriet och ägaren erhåller ett pantbrev som bevis på inteckningen. Detta pantbrev överlämnas sedan till långivaren som säkerhet för lånet.

Det är möjligt att inteckna en fastighet i flera omgångar, vilket resulterar i flera inteckningar och separata pantbrev. Varje pantbrev har ett specifikt ”inomläge”, vilket anger den del av fastighetens värde som det avser. Den första inteckningen har lägre inomläge och har därmed högre prioritet än senare inteckningar vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet har långivaren rätt att ”realisera panten”. Det innebär att fastigheten utmäts av Kronofogdemyndigheten och säljs på exekutiv auktion. Vid en försäljning fördelas beloppet bland långivarna baserat på deras andel av det totala lånet. Låneagentens kostnader dras av innan pengarna fördelas.

En intressant aspekt är andrahandspantsättning, där ett pantbrev kan innehålla ett utrymme som inte utgör säkerhet för något lån. Detta utrymme kan sedan pantsättas till en ny långivare, vilket ger denne en säkerhet i fastigheten. Genom att kombinera andrahandspant i ett pantbrev med bästa inomläge och nya pantbrev med sämre inomläge kan långivare öka sin säkerhet och prioritet.

Vid pantsättning av revers till en bostadsrättsförening används en revers istället för direkt betalning till projektbolaget. Reversen är ett skuldebrev som utfärdas av bostadsrättsföreningen och lovar betalning när man får banklånet och betalt från medlemmarna. Reversen har ett ekonomiskt värde och kan pantsättas för att ge långivaren säkerhet för lånet.

Förutom fastighetspant kan aktier i dotterbolag även användas som säkerhet för lån. Genom att ta pant i dotterbolagets aktier kan långivaren få säkerhet även om en annan långivare har pant i fastigheten. Det är dock viktigt att notera att värdet av aktiepanten kan vara begränsat vid en obeståndssituation, eftersom långivare med pant i fastigheten har företräde.

Relaterade inlägg

Marknadsvärde i fastighetsvärlden: Förståelse, Beräkning och Jämförelser

Marknadsvärde är en central term inom fastighetsvärlden som har en djupgående påverkan på köp, försäljning och investeringar. Att förstå vad marknadsvärde innebär, hur det beräknas och hur…

Avkastning på fastighet: Skapa lönsamhet för din portfölj

Som fastighetsinvesterare är avkastning på dina fastigheter en nyckelfaktor som definierar hur lönsam din portfölj är. Att förstå och maximera avkastningen är avgörande för att uppnå ekonomisk…

Kapitaltillväxt i fastighetsinvesteringar: Att odla framtidens vinstmöjligheter

När det kommer till fastighetsinvesteringar är det få faktorer som är lika betydelsefulla som kapitaltillväxt. Det är denna tillväxt över tid som skapar den grund för framtida…

Förståelse av direktavkastning inom fastighetsinvesteringar: En nyckelmetod för att bedöma avkastningen

Inom fastighetsinvesteringar är direktavkastning en viktig faktor för att bedöma lönsamheten och avkastningen på en investering. I detta inlägg kommer vi att undersöka vad direktavkastning är och…

Förståelse av Marknadshyra och dess betydelse inom fastighetsinvesteringar

Inom fastighetsinvesteringar är marknadshyra en avgörande faktor. Det är viktigt att förstå begreppet marknadshyra och dess olika aspekter. I detta inlägg kommer vi att undersöka vad marknadshyra…

Amortering: Förståelse och Beräkning av Din Lånebetalning

Amortering är en viktig del av att hantera skulder och lånebetalningar. Men vad innebär egentligen amortering? Vi tar en närmare titt på begreppet, dess betydelse och hur…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *